باغات کن، از اندک اراضی بزرگ، پیوسته و یکپارچه‌ی باقی‌مانده در تهران است که با توسعه حداقلی، کمابیش خصلت طبیعی خویش را حفظ نموده است. حفظ این باغات با توجه به دست‌اندازی‌های متعددی که به‌ویژه در سنوات گذشته برای تغییر کاربری و بهره­برداری از قسمت‌هایی از آن اتفاق افتاده بیشتر شبیه به معجزه است که مرهون مالکان اصیل و بومی کن است. لیکن، عدم استفاده بهینه از این سرمایه عظیم، به علت فقدان منابع… ادامه مطلب »
به‌طور عامیانه می‌توان اظهار داشت که در سنوات گذشته اهرم‌های مالی - اعتباری و مدیریتی (به‌طور خاص ضوابط و مقررات ساخت‌وساز) هسته‌ی بنیادین بسته‌ی تشویقی نوسازی را تشکیل می‌دادند. لیکن فارغ از دسته‌بندی ارائه شده؛ در نهایت وقتی می‌توان به هر چیز برچسب «مشوق» را چسباند که قابل محاسبه به‌شکل ریالی باشد. آن‌گونه که بتوان آن را در معادله‌ی بی‌مجهول "دو دو تا؛ چهار تا" جای‌داد. به‌دلیل محدودیت همیشگی منابع مالی و اعتباری، در کنار… ادامه مطلب »