باغات کن، از اندک اراضی بزرگ، پیوسته و یکپارچه‌ی باقی‌مانده در تهران است که با توسعه حداقلی، کمابیش خصلت طبیعی خویش را حفظ نموده است. حفظ این باغات با توجه به دست‌اندازی‌های متعددی که به‌ویژه در سنوات گذشته برای تغییر کاربری و بهره­برداری از قسمت‌هایی از آن اتفاق افتاده بیشتر شبیه به معجزه است که مرهون مالکان اصیل و بومی کن است. لیکن، عدم استفاده بهینه از این سرمایه عظیم، به علت فقدان منابع… ادامه مطلب »